Vill införa obligatorisk e-fakturering

Skatteverket och Bolagsverket ställer sig bakom DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), som har lämnat in en så kallad hemställan till regeringen. De tre myndigheterna vill göra det obligatoriskt för företag att använda e-faktura.

– EU-kommissionen har lämnat ett förslag, VAT in the digital age (ViDA), om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt. Samtidigt tror vi att det behövs ett lagkrav för att styra mot e-faktura eftersom det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på DIGG, i ett pressmeddelande.

Den låga användningen av e-faktura i Sverige

I Sverige är användningen av e-faktura fortfarande väldigt låg. En sådan ändring skulle leda till bland annat att den ekonomiska brottsligheten och skattefelen kan komma att minska. 

– Offentlig förvaltning måste bli mycket bättre på att erbjuda e-faktura till sina företagskunder. Det är inte rimligt att enbart företag ska ha det här kravet på sig. Alla bör bidra till en mer enhetlig nationell e-fakturalösning, säger Anderz Petersson.

Digitaliseringens framsteg i alla hörn och kanter

Det går inte att förneka digitaliseringens positiva påverkan på företag och i offentlig förvaltning. Att införa obligatorisk e-fakturering vidare kan ge stora samhällsvinster. 

– Det finns stora samhällsvinster med att alla företag skulle använda sig av e-faktura sinsemellan, det skulle innebära ett stort kliv framåt för hela samhällets digitalisering. Frågan behöver tas vidare och utredas närmare, inte minst avseende konsekvenserna på både kort och lång sikt, säger Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket, i ett pressmeddelande.

Scancloud en del av Visma