PDF-/e-faktura till kund

När du skickar dina kundfakturor genom Scancloud tror vi inte att huvudsaken för dig är att vi bara ska göra din hantering enklare och billigare. Vi tror att du vill fullända den genom att vid varje tillfälle skicka fakturan i det format din kund vill ha den i. Aktivering

I vårt system Scancloud eGate kontrolleras ALLA fakturor som inte har någon elektronisk mottagare aktivt genom vårt automatiska ”relationssystem”. Eftersom vi har sk. roaming eller samkörningsavtal med samtliga Nordiska och Europeiska operatörer på marknaden, kan vi därigenom se om din mottagare, via någon annan aktör eller via Scancloud kan ta emot fakturor elektroniskt i något format, xml eller pdf. Om vi hittar en sådan ”relation” kommer du att föreslås att övergå till det format kunden efterfrågar. Scancloud är även en Peppolaccesspunkt och kan ta emot fakturor via Peppol. Läs mer här.

Denna relationssökning sätts upp automatiskt vid start och kräver att vi har någon form av identifikator på vem din kund är.

Resultatet av denna tjänst är att antalet pappersfakturor, utgående via post, löpande kommer att minska allt eftersom era kunder kan ta emot i alternativa elektroniska format. Eftersom vi tar mindre betalt ju mer elektroniska fakturor ni skickar, kommer dessutom kostnaderna löpande att minska samt miljön blir lite gladare.

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma