Formulärhantering

Med formulär menar vi enkätundersökningar och andra utskick man gör för att få svar från många adressater för senare sammanställning. Det kan också vara Kundavtal, serviceavtal, ramavtal, leverantörsavtal, anställningsavtal eller partneravtal som behöver sammanställas för enkel hantering i digitalt arkiv.

Vilken typ av enkäter, eller formulärdata det än må vara kan vi på Scancloud hjälpa er att digitalisera, sammanställa och exportera, hela delar eller extrakt helt utifrån Era förväntningar och krav.
Resultatet kan hållas låst för olika nivåer av användare. Graden av access på respektive typ sätts upp centralt. Individuella medarbetare får, utifrån behörighet, snabbt och enkelt tillgång till avtalen och kan arbeta med informationen utifrån sina behov. Några av fördelarna att arbeta med Scancloud Formulär:

  • Alla typer av enkäter, formulär och avtal kan hanteras
  • När dokumentet är skannat och inlagt i systemet är det sökbart
  • Tolkning/verifiering av valbara fält för att t.ex. få fram procentsatser, resultat, eller andra för Er intressanta data.
  • Rättighetshantering för tillgång till dokument
  • Kategorisering och definiering av dokumenten efter organisationens önskemål

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma