EFH – Elektronisk fakturahantering

Manuell handläggning av leverantörsfakturor innefattar oftast granskning, stansning av fakturauppgifter, kontering och attest samt i vissa fall kopiering av underlag samt slutligen arkivering. Denna manuella hantering tar mycket tid och är oftast kostsam för företaget.

efh-killeUtredningar från bland annat FAR (föreningen auktoriserade revisorer) visar att kostnaden för att handlägga en leverantörsfaktura i en manuell process kan variera mellan 150 till 400 kronor beroende på företagets arbetssätt och geografiska spridning.

Genom att automatisera flödet med hjälp av ett fakturahanteringssystem kan du kraftigt reducera kostnaderna för hanteringen av leverantörsfakturor. Med ett så kallat EFH-system hanteras leverantörsfakturorna helt digitalt och automatiserar stora delar av ditt flöde och därmed effektiviseras handläggningen. Oftast reduceras kostnaden för fakturahanteringen med 30–50 procent. När Scancloud kopplas på dessa system reduceras hanteringstiden ännu mer.

Besparing från dag ett!

ROI (return of investment) ligger ofta på 6–8 månader vid köp av ett EFH-system. Men eftersom du sparar mer ju mer systemet lär sig, väljer de flesta kunderna att hyra systemet och köra det som en så kallad SaaS (software as a service) eller ”molntjänst”. Då slipper du hela investeringen och kan istället se besparingen från dag ett.

Scancloud säljer inte EFH-system, däremot levererar vi våra tjänster till, och är partners med samtliga ledande EFH-leverantörer och har lång erfarenhet av dessa. Vi hjälper dig därför mer än gärna och ger råd om vilket system som är bäst att använda utifrån på vilken bransch du befinner dig i, ditt affärssystem och hur ni vill jobba. När det gäller att få ut mest effekt av ett EFH-system är varje företag unikt.

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma