Digitalt arkiv

Med Scancloud Archive kan all slags digital information lagras på ett säkert sätt, och det finns ingen begränsning i mängden dokument som kan rymmas eller vilka slags dokument som kan hanteras. Vi har lösningar på allt du kan ställas inför.

Ökande informations- och dokumentflöden är en genomgående trend inom praktiskt taget alla branscher och verksamheter. Med detta följer även ett ökande behov att kunna lagra dokument och information på ett enkelt och strukturerat sätt.

Scancloud Archive – ger Er en enhetlig webbaserad plattform för lagring och återsökning av digitala dokument och filer. Scancloud Archive är en webbaserad plattform där Ni själv väljer hur strukturen för Ert digitala arkiv ska se ut. Det är era behov för strukturerad lagring och återsökning som styr. Ni kan naturligtvis sätta påminnelser via mail på era viktiga tidsrelaterade dokument. Systemet hanterar även versionshantering när ni t.ex. behöver gå tillbaka till ett tidigare avtal.

Dokumenten kan utgöras av en mängd olika tekniska format:

• Pappersunderlag vilka digitaliseras genom skanning.
• Office-format (excel, word)
• PDF/PDF-a filer
• Bitmapformat (BMP, GIF, JPG, PNG etc)
• Media format (MP3, MPG)

Grundläggande är att alla format som din webbläsare kan presentera/associera också kan lagras i arkivet.

Naturligtvis har Scancloud Archive inbyggda kopplingar både mot Scancloud eGate för utgående fakturor vilket gör att även Era utgående kundfakturor enkelt kan göras sökbara för behöriga användare utan att behöva ge dem tillgång till ert Affärssystem.

Ni kan hitta eftersökt information på sekunder i stället för på timmar.

Med Scancloud Archive:
E-Arkivet är webbaserat och åtkomligt överallt och när som helst.
Man får ett E-arkiv som är säkerhetsklassat enligt bankstandard.
E-arkivet är helt behörighetsstyrt – rätt information till rätt person.
Man har full spårbarhet av originaldokument till digital kopia i arkivet.
E-arkivet är enkelt att använda – utbildning i systemet tar inte mycket mer än 15 minuter.

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma