Scancloud och Peppol

Scancloud är sedan många år certifierade som accesspunkt för Peppol och vi hanterar “out of the box” både sändning och mottag av fakturor i Peppol format.

Vad är en accesspunkt för Peppol?

Peppol är ett enkelt sätt att både skicka och ta emot e-fakturor men också andra sorters dokument såsom order och kreditfakturor.

Peppol är också en standard för tex e-fakturor som kallas Peppol BIS Billing 3.0. Med denna standard eller ”språk” kan du som kund till Scancloud enkelt skicka och ta emot e-fakturor med oss som är accesspunkt.

När du köper tjänsten efaktura av Scancloud så finns alltid möjligheten att ta emot och skicka fakturor via Peppol som en del av tjänsten. Scancloud bevakar hela tiden förändringar i Peppolstandarden och säkerställer att tjänsten alltid är uppdaterad och fungerande enligt de senaste specifikationerna.

Peppol innebär för dig som kund en snabbare och säkrare integration mot dina affärspartners än om du har ditt helt egna format för hantering av efaktura. Det gör också att du lättare kan byta leverantör i något led om behov skulle uppstå då standarden används brett på marknaden. 

Peppol mot offentlig sektor

För offentlig sektor gäller specifikt att från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Lagkravet, i Sverige Peppol BIS Billing 3, att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

Vill du veta mer om Peppol läs gärna:

Myndigheten för digital förvaltning.

SFTI

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma