Peppol

Vad är Peppol?

Peppol (Pan-European Public Procurement OnLine) är en infrastruktur för e-fakturering och andra e-handelstransaktioner som används inom EU och flera andra länder runt om i världen. Peppol är en standardiserad och interoperabel plattform som underlättar för företag att handla med varandra över gränserna utan att behöva ta itu med olika tekniska hinder eller lokala regelverk.

Peppol grundades 2008 som en del av EU:s Digital Agenda for Europe-initiativ för att främja digitaliseringen av den offentliga sektorn och stödja gränsöverskridande handel. Sedan dess har Peppol blivit en global standard och används i över 30 länder runt om i världen, inklusive EU-länder, Australien, Norge, Singapore, Sydafrika och USA.

Peppol gör det möjligt för företag att skicka e-fakturor direkt från sitt faktureringssystem till en mottagares faktureringssystem utan behov av pappershantering eller manuella ingrepp. Detta minskar tiden och kostnaden för faktureringsprocessen och minskar även risken för felaktiga fakturor eller förseningar i betalningarna. Förutom e-fakturering erbjuder Peppol också stöd för andra e-handelstransaktioner som inköpsorder, leveransmeddelanden och betalningsmeddelanden. Detta gör det möjligt för företag att hantera hela försäljningscykeln elektroniskt och på ett standardiserat sätt.

Hur använder man Peppol?

För att använda Peppol behöver företag ansluta sig till en auktoriserad Peppol Access Point (AP), vilket fungerar som en gateway mellan företagets faktureringssystem och Peppol-nätverket. Det finns flera auktoriserade Peppol AP:er runt om i världen som erbjuder olika typer av tjänster och priser. Vi (Scancloud) är en ansluten accesspunkt sedan länge och den får våra kunder tillgång till automatiskt. Man får dessutom ett tilldelat Peppol-ID i form av ett organisationsnummer (prefix 0007) och även i vissa fall ett GLN-nummer (prefix 0088). 

Skicka faktura till Peppol-mottagare via Scancloud

Vi är anslutna hos Peppol, vilket innebär att du inte behöver göra något speciellt om du skickar dina fakturor genom våra tjänster. 

Ta emot faktura via Scancloud

Eftersom Scancloud har en auktoriserad AP (Access Point) kommer fakturor tas emot utan några problem. 

Är det lagkrav på att fakturera genom Peppol?

Sedan 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) i enlighet med den europeiska standarden, som i detta fall är en Peppol-faktura.

Vad är det för skillnad mellan Svefaktura och Peppol?

Både Svefaktura och Peppol är standarder för elektronisk fakturering. 

Peppol är mer omfattande, har högre krav på innehållet och används för gränsöverskridande fakturering. ​​Valideringar sker av bland annat matematiska bestämmelser och affärs- och skatteregler, vilket innebär att pålitligheten för Peppol BIS Billing 3 är högst träffsäker. Har fakturan kommit via Peppol och gått raka vägen in i systemet kan man alltid vara säker på att den är korrekt. Innehåller filen minsta fel går den inte igenom.

Svefaktura främst används för fakturering mellan företag och offentliga myndigheter i Sverige. Tekniskt sett skiljer de sig åt i sina standarder och format, men båda uppfyller EU:s regelverk för elektronisk fakturering. Svefaktura är den gamla standard som fanns före 2018 för att skicka enkla e-fakturor. Svefakturor har sedan 1 april 2021 inte kunnat skickas i Peppols nätverk. Då kommer exempelvis Peppol BIS Billing 3 rekommenderas som e-fakturaformat för offentliga aktörer och deras leverantörer.

Vad är Peppol BIS Billing 3?

Peppol BIS Billing 3 är ett format som följer den europeiska normen (EN16931). Det är en formatmall som skapats för att användas i Peppols nätverk för e-fakturor samt kreditfakturor och som är obligatoriskt i detta nätverk. Peppol BIS Billing 3 är det format som Sveriges myndigheter och enheter måste ta emot. Som leverantörer är man skyldig enligt lag att skicka e-faktura i ett format som överensstämmer med europeisk standard.

Sammanfattningsvis har Peppol blivit en viktig standard för e-handel och e-fakturering i hela världen, vilket gör det möjligt för företag att handla med varandra på ett effektivt och standardiserat sätt över gränserna. Genom att ansluta sig till en auktoriserad Peppol AP (Access Point) kan företag dra nytta av fördelarna med Peppol och förbättra sin effektivitet och konkurrenskraft.

Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

e-post 08-23 23 17
Scancloud en del av Visma