OBLIGATORISK E-FAKTURA TILL OFFENTLIG SEKTOR

OBLIGATORISK E-FAKTURA TILL OFFENTLIG SEKTOR
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Vi rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för att klara av de nya lagkraven. Scancloud är sedan flera år en Europeisk nod i det så kallade PEPPOL-samarbetet och därmed är alla våra kunder helt förberedda för denna standard. Slå en signal till oss så berättar vi hur Du kan börja skicka e-fakturor redan idag.

Scancloud en del av Visma