”Nu blir vi ännu starkare på marknaden”

Fintechföretagen InExchange och Scancloud, verksamma inom datadriven affärskommunikation, blir vid det kommande årsskiftet (1 januari 2024) ett bolag.

Samgåendet vilar på flera faktorer som företagen har gemensamt. Båda har Visma som huvudägare. Båda har tjänster, för hantering av fakturor och andra slags affärsdokument, som delvis tangerar varandra. Hos InExchange är e-fakturan det mest centrala i affärserbjudandet medan Scancloud har sitt främsta fokus på tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Genom att positionera om sig och omvandlas till ett bolag samlas respektive styrkor i ett koncentrerat utbud.

– Vi blir därigenom ännu vassare på marknaden. Tack vare att vi ombildas till ett bolag blir vi starkare totalt sett. Vi tar med oss bra tjänster från två håll. Det betyder att vi kommer att kunna förse kunderna med ett större och mer heltäckande erbjudande. Vi skapar en attraktiv helhetslösning, säger VD Ola Widegren.

InExchange och Scancloud samlades i september vid Siljan till en gemensam kickoff inför samgåendet till ett bolag.

Ola har varit VD för både InExchange och Scancloud sedan februari i år. Han får samma roll när företagen övergår i ett och samma bolag. Omorganisationen leder inte till några geografiska förändringar eller till minskat antal anställda. Även befintliga varumärken lever fortsatt vidare. Nuvarande verksamhetsorter för InExchange och Scancloud, Skövde respektive Östersund och Stockholm, blir alla tre hemhörighet för det gemensamma bolag som tar vid från och med 2024.

Scancloud en del av Visma