Systemstöd och Scancloud har drivit digital transformation i mer än tio år

I dagens teknikdrivna affärsvärld blir effektiva processer och automatiserad datahantering allt mer viktigt. Ett företag som förstår detta och har lyckats integrera sådana lösningar framgångsrikt är Systemstöd, som har skapat en stark allians med Scancloud för att möta sina kunders behov av utgående fakturahantering, datafångst till EFH-system och EDI-flöden. Vi har träffat Bengt-Arne Hallberg, försäljare på Systemstöd.

“Scancloud är en naturlig del av vårt erbjudande och bidrar till möjligheten att leverera en komplett lösning”, förklarar Bengt-Arne.

Systemstöd, som är experter på att förvalta, utveckla och integrera affärssystem för företag, har samarbetat med Scancloud i mer än 10 år. Systemstöd fungerar som bollplank, rådgivare och implementerare för att hjälpa sina kunder att utvecklas och förbättra sina affärsprocesser. Deras relation med Scancloud är starkt bidragande till deras totala erbjudande till kunder. Systemstöds kunder använder Scancloud för att hantera utgående fakturor, datafångst till EFH-system (elektronisk fakturahantering) och de har även integrerat Scancloud med flera affärssystem, inklusive Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net och HansaWorld.

“Med Scancloud når våra kunder alla deras kunder på ett enkelt och standardiserat sätt”, säger Bengt-Arne.

Med potentiella kunder har Scancloud visat sig vara en positiv bidragsgivare för Systemstöd. Genom att automatisera det utgående fakturaflödet sparar Systemstöds kunder tid och pengar. Detta är en snabb och kostnadseffektiv rationalisering som är lätt att förklara och ”räkna hem” för kunderna. Scancloud gör det möjligt för deras kunder att nå sina egna kunder på ett enkelt och standardiserat sätt, vilket förenklar affärsprocesserna.

“Framtiden ser ljus ut”, menar Bengt-Arne.

Upplevelsen av intresset för att modernisera ekonomifunktionen, arbeta mer automatiserat och implementera beslutsstöd är mycket stark. Systemstöds breda erfarenhet och djupgående kunskap gör att Scancloud spelar en central roll när det gäller att identifiera förbättringsmöjligheter tvärs olika branscher. ​​Med det starka intresset för modernisering och automatisering ser framtiden ljus ut för Systemstöd och deras partnerskap med Scancloud. Oavsett om det handlar om processer inom tillverkning och logistik eller förbättringar inom EFH eller EDI-flöden, är Scancloud en viktig del av deras totala erbjudande till kunden, både nu och i framtiden.

Läs mer om Systemstöd här.

Scancloud en del av Visma