Scancloud och MediusGo: Ett starkt partnerskap för effektiv fakturahantering

Scancloud och MediusGo har i alla år samarbetat nära för att effektivisera samarbetspartnern MediusGo med sina tusentals kunders fakturahantering. Marcus Egberth, Head of Aftermarket Sales, har intervjuats om samarbetets framgångsrika år.

Foto: Marcus Egberth, Head of Aftermarket Sales MediusGo Sweden.

Samarbetet med Scancloud har varit starkt bidragande för vår tillväxt och i vissa fall också avgörande, förklarar Marcus.

MediusGo beskriver samarbetet med Scancloud som starkt bidragande för deras tillväxt, och i vissa fall också avgörande. Att ha Scancloud som en produkt och partner som kompletterar MediusGo:s erbjudande av leverantörsfakturahantering har varit gynnsamt för både MediusGo och deras kunder.

– Det har idag blivit ett mer ”need to have” snarare än ”nice to have” för företag att digitalisera och automatisera sin ekonomifunktion, säger Marcus.

Enligt Marcus har behovet av att modernisera ekonomifunktionen, jobba mer automatiserat och införa beslutsstöd blivit ett ”need to have” för företag, snarare än ”nice to have”. Att ha system som hjälper till med det dagliga och repetitiva arbetet ger utrymme för att nyttja resurser och kunskap på rätt sätt, öka kontrollen, ta fram smarta rapporter och vara en attraktiv arbetsgivare med moderna systemstöd.

När en kund sätter igång med MediusGo tillsammans med Scancloud är det en investering av en lösning man avser att bruka för många år framåt. Under denna tid hjälper MediusGo kunden att öka sin effektivitet både som rådgivare och stöd. Samarbetet med Scancloud har alltså inneburit en central roll för MediusGo:s kunders vidare utveckling och effektivisering.

MediusGo har specialiserat sig mot olika branscher, och inom till exempel bygg- och entreprenadbranschen är det viktigt att kunna jobba från mobilen eller laptop, men också att systemen ger stöd för att underlätta beslut och processer. Det är också en nyckel till smarta lösningar att olika system som är bra på olika saker kan integreras mot varandra.

Läs mer om MediusGo här.

Scancloud en del av Visma