Scancloud och Accountors partnerskap: Effektiviserar och kvalitetssäkrar fakturahanteringen hos Accountors kunder

Partnerskapet mellan Scancloud och Accountor har varit starkt bidragande till Accountors effektivisering av fakturahanteringen. Som en ledande leverantör av fakturahanteringslösningar har Scancloud bidragit till kvalitet och nöjda kunder genom att minimera risken för fel i betalningstransaktioner. I arbetet med sina kunders redovisning och leverantörsreskontra känner Accountor sig trygga med Scanclouds leverans och pratar positivt om dem i möten med kunder. Partnerskapet har diskuterats med Alexandra Eggertson, Team Manager på Accountor.

Alexandra Eggertson, Project Manager på Accountor

Accountor är väldigt nöjda med Scancloud, vilket gör att vi pratar positivt om
Scancloud i möten med kunder. Vi känner oss trygga med leveransen. För oss är det viktigt att kunderna kan känna sig säkra på att vi tillsammans med Scancloud levererar enligt överenskommelse, säger Alexandra.

När Accountor gör en redovisnings- eller leverantörsreskontraaffär med en kund där Scancloud är en del av lösningen, blir det ofta början på ett långsiktigt samarbete. Accountor har en central roll som rådgivare och implementerare av sina kunders automatisering inom området. Intresset för att modernisera ekonomifunktionen, jobba mer automatiserat och införa beslutsstöd är stort och det är ett viktigt fokusområde för Accountor att hitta bättre lösningar för sina kunder.

Det är tydligt att intresset för att modernisera ekonomifunktionen och automatisera processerna ökar bland företag, särskild bland de med stora volymer. Eftersom det minimerar risken för fel och företagen ser självklart tidsvinster i att automatisera. Här på Accountor jobbar vi väldigt aktivt med att hitta bättre lösningar för våra kunder. Gällande fakturahantering är det till exempel att markera fakturor så att vi kan sortera ut vilka som kommit in på papper, PDF och EDI-format i vårt ekonomisystem. Det medför att vi inte behöver lägga så mycket tid på granskningen, konstaterar Alexandra. 

Läs mer om Accountor här.

Scancloud en del av Visma