Scancloud – En värdefull partner för BDO

I den snabbt föränderliga affärsvärlden är förmågan att anpassa sig och omfamna digitala innovationer en nödvändighet för företag i alla branscher. Ett företag som har gjort betydande framsteg inom detta område är BDO, och deras partnerskap med Scancloud har varit en viktig del i deras digitala processer. Åsa Pedersen, utvecklingsledare på BDO har delat med sig av sina insikter och framhävt de betydande fördelarna med samarbetet. 

“I det arbetet har vi haft ett bra samarbete med Scancloud”, förklarar Åsa.

När vi frågar BDO om Scanclouds roll i deras tillväxt och framgång svarar de entusiastiskt att partnerskapet har varit bidragande i att skapa förutsättningar för deras kunders digitala lösningar. BDO arbetar ständigt med att utveckla sina tjänster och arbetssätt för att vara relevanta för sina kunder. De har insett att digitala transaktioner inte bara ger ett högt kundvärde, utan också låter kunderna leda och styra sina processer med hjälp av databaserade insikter. BDO har en stark önskan att främja papperslösa och effektiva processer där digitala fakturor och e-fakturor spelar en central roll. I detta arbete har samarbetet med Scancloud varit avgörande.

Långsiktiga relationer och kundutveckling

Ett av BDO:s centrala mål är att skapa långsiktiga relationer med sina kunder och vara en pålitlig partner i deras utvecklingsresa. De fungerar som bollplank och rådgivare när de ingår affärer, och det är tydligt att de strävar efter att vara med sina kunder varje steg på vägen. Deras motivation och drivkraft, ”People helping people to achieve their dreams,” genomsyrar deras arbete och serviceerbjudanden.

Modernisering av ekonomifunktionen och digital Transformation

“Tyvärr ligger Sverige efter i användandet när vi pratar e-faktura-hantering”, menar Åsa.

Det finns en påtaglig ökande trend mot modernisering av ekonomifunktionen, ökad automatisering och införande av beslutsstöd. Åsa förklarar dock att Sverige ligger efter när det gäller e-fakturahantering i jämförelse med länder som Norge och Finland. Det beror bland annat på avsaknaden av specifik lagstiftning kring e-fakturor i Sverige, vilket har lämnat ansvaret för transformationen till byråer och systemleverantörer som BDO.

BDO är aktivt involverade i att hjälpa sina kunder genom denna transformation. De samarbetar nära sina systemleverantörer för att kontinuerligt förbättra och utveckla sina processer. Resultatet är att de kunder som redan har anammat digitala lösningar inte längre kan tänka sig att återgå till manuell fakturahantering.

Läs mer om BDO här.

Scancloud en del av Visma