Hantverksdata:s förbättrade fakturahantering och ökad kundnöjdhet

Scancloud har intervjuat Filip Dahlström, systemspecialisten som jobbar hos samarbetspartnern Hantverksdata. Hantverksdata har effektiviserat hantverkares vardagar i över 50 år och är branschledande inom affärssystem i de olika hantverks-branscherna. Företaget har sedan några år samarbetat med Scancloud, som har utvecklat ett blomstrande och resultatrikt partnerskap. Enligt Filip, är Scancloud ”miles beyond”, jämfört med tidigare samarbetspartners.

Enkelheten i Scancloud är väldigt bra, det går att garantera att effektiviteten har ökat, konstaterar Filip.

Hantverksdata använder Scancloud för att förbättra fakturahanteringen och effektivisera EDI-hanteringen. Trots att Hantverksdatas kunder vanligtvis har svårt med teknik, fungerar allt som Scancloud gör utmärkt för dem. Det har bidragit till kortare ledtider och färre problem, vilket har ökat kundnöjdheten. Samarbetet har gått så bra att Hantverksdata fasar ut kunder med med tidigare leverantörer av fakturahantering, för att övergå helt till Scanclouds lösningar.

Filip ger också råd till andra företag som överväger att använda Scanclouds lösningar och betonar enkelheten i Scancloud och dess förmåga att öka effektiviteten. Slutligen lyfter han fram Scanclouds support som alltid är trevlig och hjälpsam.

Sammanfattningsvis har Hantverksdata och Scancloud en mycket framgångsrik relation. Partnerskapet har bidragit till att förbättra Hantverksdata:s fakturahantering och öka kundnöjdheten.

Läs mer om Hantverksdata här

Scancloud en del av Visma