Information om portohöjningar från 15 Augusti 2017

Som Er leverantör av fakturasändningar, vill vi vill med detta brev informera er om att PostNord d.v.s. Svenska Posten aviserar förändringar i sitt rabattsystem. PostNord har aviserat att de kommer att ta bort en volymrabatt för oss som konsoliderar post. Bakgrunden är att PostNord redan för ett par år sedan aviserade denna förändring. Post och Telestyrelsen (PTS) kom då med ett förläggande om att PostNord inte hade rätt att särbehandla Konsoliderare. Frågan har nu prövats i flera instanser och PostNord har nu slutligt fått rätt att genomföra denna förändring. PTS kommentar till domslutet och deras planerade tillsyn av PostNords nya villkor hittar du här: http://www.pts.se/sv/Nyheter/Post/2017/Postnord-far-andra-villkor-for-formedlare/

De andra distributörerna av brev, då främst Bring City Mail (BCM), har ännu inte meddelat om de också har för avsikt att justera priset. Då våra priser alltid är en kombination av de olika distributörernas priser kan vi i dagsläget inte beräkna ut hur stor höjningen blir. Höjningen kommer att variera mellan olika kunder utifrån fördelningen mellan distributörerna. Vi kan idag alltså inte avisera hur stor portohöjningen blir för från 15 augusti 2017. Detta brev är således en avisering om att en höjning kommer och att vi så fort vi har fått information och sammanställt denna kommer vi att meddela er. Vi vill vara tydliga med att denna förändring kommer att gälla samtliga distributörer och att det alltså gäller för samtliga utställare av brev på marknaden. Vår ambition är att ni ska få information senast i början av augusti.

Det som är fortsatt positivt är att det på marknaden kommer ut allt fler postdistributörer och att de i många fall producerar lika bra, eller bättre, kvalitet än PostNord. Scancloud med partners har redan ingått flera samarbeten och vår avsikt är att använda dem så mycket som möjligt för att även fortsatt kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster. Kvalitet och säkerhet är två begrepp som vi aldrig kommer att ge avkall på och vi är därför försiktiga i införandet av nya distributörer. Vi ser dock att vi med ovanstående åtgärder bör kunna minimera de negativa effekter som postnords förändringar medför.

Lagförslaget om enbart e-fakturor till offentlig sektor är nu klart. Scancloud välkomnar naturligtvis att regeringen nu tagit fram ett förslag till lagreglering inom området som innebär att företag från 2019 enbart får skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn. Förslaget är nu ute på remiss där svar skall ha inkommit redan 29/9-17. Som kund hos Scancloud är ni naturligtvis helt förberedda för detta lagkrav. Detta kommer hjälpa Er, och oss, att långsiktigt inte bli beroende av förändrade portokostnader. Här vill vi verkligen fortsätta hjälpa till med er ökade digitalisering, och i kombination med vårt nya gränssnitt för att hantera Era kunders fakturaformat (eGate) kommer vi att nå ytterligare enkelhet med detta.

Så fort vi vet mer kommer vi naturligtvis att kontakta Er. Till dess önskar vi på Scancloud Er en riktigt härlig sommar.

Med vänliga hälsningar

Peter Persson, VD Scancloud AB

Scancloud en del av Visma