Vad är ett Peppol-ID?

Peppol-ID är i de flesta fall en organisations organisationsnummer med ett prefix, exempelvis så är DIGG:s Peppol-ID 0007:2021006883. Prefixet 0007 står för svenskt organisationsnummer.

Scancloud en del av Visma