Vad är ett GLN-nummer (Global Location Number)?

Ett GLN utgör en sifferkod som identifierar bland annat ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats, de sifferkoder som Scancloud tillhandahåller genereras utifrån organisationsnumret. Dessa är inte giltiga GLN utan något vi benämner eID. Riktiga GLN-nummer kan köpas från https://gs1.se/

Scancloud en del av Visma