Vad är en skannad faktura?

Fakturorna ställs till en skanning leverantör som sköter skanningen åt dig. Omställningen till leverantör sparar dig mest tid eftersom hela pappershanteringen försvinner från din administration. Det enda du behöver göra är att kontakta dina leverantörer och be dem skicka fakturor direkt till din skanning leverantör. Läs mer om skanning här:  https://www.scancloud.se/tjanster/ta-emot-pappers-pdf-eller-e-faktura/skanning/

Scancloud en del av Visma