Vad är en e-order?

E-order innebär, enkelt förklarat, att köparen tar emot och skickar standardiserade elektroniska affärsmeddelanden via sitt affärssystem. Läs mer om orderhantering här: https://www.scancloud.se/tjanster/orderhantering/

Scancloud en del av Visma