Vad är en accesspunkt i Peppol?

Accesspunkter är operatörer eller tjänsteleverantörer som, likt Scancloud, förmedlar dokument till en annan accesspunkt.

Scancloud en del av Visma