Vad är arkiveringstiden?

Fysiska pappersfakturor, dessa arkiveras enligt svensk bokföringslag. Då de fysiska pappersfakturorna även skapas och lagras elektroniskt hos oss så destrueras pappersfakturorna efter innevarande bokföringsår + 4 år (totalt 4 år) enligt Bokföringslagen 7 kap. 6 §, därefter sparas den elektroniska fakturan till utgången av innevarande bokföringsår + 7 år enligt Bokföringslagen 7 kap. 2 §.

Scancloud en del av Visma