Gällande CVE-2021-44228

Scancloud använder INTE Log4j på något sätt i de system som vi själva utvecklar. Som framgått i media har en allvarlig sårbarhet i Log4J, benämnd som CVE-2021-44228, och som påverkar Java-baserade applikationer upptäckts.  Log4j är ett Java-baserat loggningsbibliotek som bl a används flitigt i affärssystemutveckling, är inkluderat i olika bibliotek med öppen källkod och direkt inbäddat i större programvaruapplikationer.  Scancloud använder INTE Log4J på något sätt i de system som vi själva utvecklar. Vi rekommenderar alla våra kunder att gå igenom de applikationer man har från olika leverantörer för att säkerställa att Log4j inte används, eller i det fall Log4j används säkerställa att uppgradering sker av Log4j komponenten till den senaste versionen där sårbarheten inte längre finns kvar.

Scancloud en del av Visma