FAQ

Vanliga frågor och svar

 • Vilka e-fakturaformat har Scancloud stöd för?

  Vi har stöd för format nedan:

  E-fakturaformat som är icke proprietära standarder:
  EDIFACT:
  D93A
  D96A
  D96B
  D03A

  XML:
  Svefaktura 1.0
  PEPPOL BIS Billing 3.0
  Peppol BIS 5A/4A
  OIOXML
  OIOUbl
  Finvoice version 2 och version 3
  TEAPPS
  E2B Invoice
  BGC Invoice

  Vi kan inte ta emot tullräkning i XML format. De använder formatet ebMS vilket vi inte hanterar.

 • Vad är arkiveringstiden?

  Fysiska pappersfakturor, dessa arkiveras enligt svensk bokföringslag. Då de fysiska pappersfakturorna även skapas och lagras elektroniskt hos oss så destrueras pappersfakturorna efter innevarande bokföringsår + 4 år (totalt 4 år) enligt Bokföringslagen 7 kap. 6 §, därefter sparas den elektroniska fakturan till utgången av innevarande bokföringsår + 7 år enligt Bokföringslagen 7 kap. 2 §.

 • Sker arkiveringen av pappersfakturor av en fristående leverantör eller av er själva?

  Vi har arkiveringen av fakturor här hos oss, för både papper och elektroniska fakturor. Arkivering av pappersfakturornas original sker i Sverige. Lagring av övriga formats fakturabild och metadata sker i molntjänst i Sverige eller inom EU.​

 • Går det att få ut statistik över hur våra leverantörer skickar sina fakturor till oss?
 • Kan mina leverantörer få en kvittens då de skickat en PDF-faktura till oss?
 • Om en leverantör skickar ett mail där vi ska bekräfta vår e-postadress (via en länk), hur gör vi då?

  När det skickas ett mail som inte innehåller någon PDF-faktura så skickas detta mail vidare till den e-postadress vi har uppsatt för ovidkommande post hos er. Eventuella bilagor skickas även vidare till er.

 • Vad är ett Peppol-ID?

  Peppol-ID är i de flesta fall en organisations organisationsnummer med ett prefix, exempelvis så är DIGG:s Peppol-ID 0007:2021006883. Prefixet 0007 står för svenskt organisationsnummer.

 • Var fungerar Peppol?

  I Europa använder redan många aktörer inom såväl det privata näringslivet som i den offentliga sektorn PEPPOL. I Sverige är alla myndigheter registrerade i nätverket och sannolikt kommer hela den offentliga sektorn att följa efter i snabb takt.

 • Vilka transaktioner stöds av Peppol?

  Peppol-meddelanden representerar olika typer av elektroniska affärsdokument som i samband med köp- och säljtransaktioner kan skickas och tas emot av organisationer och företag som är anslutna till nätverket. Exempel på meddelanden är fakturor, kreditfakturor, ordrar, svarsmeddelanden, kataloger, punchout och mer. Meddelandena är XML-filer i ett speciellt format och använder Peppol-ID som identifierare.

 • Vad är en accesspunkt i Peppol?

  Accesspunkter är operatörer eller tjänsteleverantörer som, likt Scancloud, förmedlar dokument till en annan accesspunkt.

 • Vad är ett GLN-nummer (Global Location Number)?

  Ett GLN utgör en sifferkod som identifierar bland annat ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats, de sifferkoder som Scancloud tillhandahåller genereras utifrån organisationsnumret. Dessa är inte giltiga GLN utan något vi benämner eID. Riktiga GLN-nummer kan köpas från https://gs1.se/

 • Vad är OCR-tolkning?

  Denna teknik gör det möjligt för datorer att analysera och tolka skannade bilder och konvertera dem till äkta elektronisk text.

 • Vad är en e-faktura?

  En e-faktura är en faktura som skickas och tas emot i elektronisk form. E-fakturor skapas och skickas mellan två parter och är strukturerade i ett elektroniskt format. Läs mer om e-faktura här: https://www.scancloud.se/tjanster/ta-emot-pappers-pdf-eller-e-faktura/e-faktura/

 • Vad är en e-order?

  E-order innebär, enkelt förklarat, att köparen tar emot och skickar standardiserade elektroniska affärsmeddelanden via sitt affärssystem. Läs mer om orderhantering här: https://www.scancloud.se/tjanster/orderhantering/

 • Vad är en PDF faktura?

  En PDF-faktura är en digitaliserad bild av en ”pappersfaktura”, men är ett mer miljövänligt och billigare alternativ eftersom du slipper t.ex. Porto. Läs mer om PDF faktura här: https://www.scancloud.se/tjanster/ta-emot-pappers-pdf-eller-e-faktura/pdf-faktura/

 • Vad är en skannad faktura?

  Fakturorna ställs till en skanning leverantör som sköter skanningen åt dig. Omställningen till leverantör sparar dig mest tid eftersom hela pappershanteringen försvinner från din administration. Det enda du behöver göra är att kontakta dina leverantörer och be dem skicka fakturor direkt till din skanning leverantör. Läs mer om skanning här:  https://www.scancloud.se/tjanster/ta-emot-pappers-pdf-eller-e-faktura/skanning/

 • Vad är en radtolkning?

  Det innebär en enorm tidsbesparing för våra kunder som jobbar med inköpsorderkopplingar till sina fakturahanteringssystem. Läs mer om radtolkning här: https://www.scancloud.se/radtolkning/

 • Vad är en ordermatchning?

  Ordermeddelandena skickas eller tas emot via våra samkörningspartners till dina mottagare eller från dina leverantörer i det format de/du vill. En automatiserad orderhantering minimerar riskerna för eventuella fel som kan uppstå om det sköts för hand idag. Läs om orderhantering här: https://www.scancloud.se/tjanster/orderhantering/

 • Vad är en påminnelsehantering?

  Med Scancloud eGate har du en komplett lösning för utgående fakturor. Vi hjälper dig med allt från utskrift, kuvertering och distribution av pappersfakturor via post – till sändning av pdf-fakturor eller konvertering till samtliga e-fakturaformat på marknaden. Hela flödet sker automatiskt, från ditt affärssystem till kunden. Naturligtvis har fakturorna som skapas er logo på sig.

  Med Scancloud eGate kan du även helautomatisera påminnelse och kravhanteringen för Era fakturor och även hantera inkassohanteringen. Läs mer här: https://www.scancloud.se/tjanster/skicka-faktura/

 • Vad är en VAN operatör?

  Förkortningen VAN står för Value Added Network och VAN-leverantören/operatören är det företag som erbjuder tjänster för att distribuera fakturan.

 • Vad är Svefaktura?

  Svefaktura är en standard för elektronisk utväxling av fakturor.

 • Vad är Peppol?

  Pan-European public procurement online, PEPPOL, är ett projekt för att med olika standarder elektroniskt behandla offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Projektet startades 2008, innefattar saker som digitala varianter för signaturer, upphandlingar, fakturering och annat.

 • Vad är en Operatör?

  Leverantör av elektroniska fakturor och dokument.

 • Har Scancloud ett eget nätverk? Vilka nätverk jobbar Scancloud med?

  Inom Scancloud har vi samkörnings avtal med alla större övriga VAN leverantörer på marknaden. Detta gör att om din leverantör kan skicka ut elektroniska fakturor själv, eller via någon annan part, kan vi också ta emot dem till dig.

 • Vad är en Systemleverantör?

  Leverantör av ekonomisystem. • Kontakta oss idag. Du kan vara igång redan i morgon!

  e-post 08-23 23 17
  Scancloud en del av Visma