Logga inSupport

Aktivering

Aktivering

Hur går det till?

 I Scancloud Connect, som är en sk. molntjänst, hanterar alla typer av fakturor. Vi både skickar och tar emot såväl papper som Pdf och e-faktura. Vilka som ska ha elektroniska  fakturor ställer Ni enkelt in i det webbaserade verktyget ni får tillgång till.

Övriga fakturor som inte har någon elektronisk mottagare eller avsändare kontrolleras aktivt genom vårt automatiska ”relationssystem”. Eftersom vi har sk. roaming eller samkörningsavtal med Nordiska och Europeiska operatörer på marknaden, kan vi därigenom se om din mottagare eller en avsändare, via någon annan aktör elle via Scancloud kan ta emot eller skicka fakturor elektroniskt i något format, xml eller pdf. Om vi hittar en sådan ”relation” kommer du att föreslås att övergå till det format kunden eller leverantören efterfrågar.

Tills denna nya relation är uppsatt kan fakturorna kostnadseffektivt gå vidare via vår printtjänst, där vi skriver ut, kuverterar och frankerar samt postar brevet eller så skannas den in som vanligt via papper om den är en pappersfaktura.

Resultatet av denna tjänst är att antalet pappersfakturor, inkommande skannade eller utgående via post, löpande kommer att minska allt eftersom ni eller era kunder kan ta emot i alternativa elektroniska format. Eftersom vi tar mindre betalt ju mer elektroniska fakturor ni skickar, kommer dessutom kostnaderna löpande att minska samt miljön blir lite gladare.

Samspel som lönar sig

Vi jobbar efter devisen ”Så lite papper som möjligt”.  I vår relationssökningsmotor sker dagligen stora mängder uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat.

Kundfakturor

kundflödeFör att förtydliga det som tidigare nämnts och vad som visas på bilden bredvid, är att Om ni skickar en faktura till oss tittar vi först om den kan skickas som e-faktura. Kan den inte det kollar systemet om ni vill att den då går som en PDF-faktura (om det finns en mottagare) .

Hittar systemet ingenting av ovanstående format eller relation, kommer den att sändas som en  brevfaktura i det format och med det utseende ni föredrar. via vår printtjänst, där vi skriver ut, kuverterar och frankerar samt postar brevet.

Nästa gång ni sänder en faktura kommer samma procedur att upprepas för att finna billigare, mer elektroniska vägar att skicka Just Er faktura på.

 Leverantörsfakturor

Samma procedur med automatisk relationssökning sker vid hanteringen av inkommande fakturor. Först tittar vi först om leverantören kan skickas som e-faktura.

Kan den inte det kollar systemet om ni vill att den då går som en PDF-faktura till er eller att leverantören kan skicka PDF-fakturor.  Hittar systemet ingenting av ovanstående format eller relation skannas fakturan vidare.

Nästa gång en leverantör sänder en faktura kommer samma procedur att upprepas för att finna billigare, mer elektroniska vägar att skicka Just Er faktura på. Se bilden nedan.

leverantörflöde