Logga inSupport

1.Scancloud Invoice In--------Scan--------Supplier Activation--------Line Item--------Public2.Scancloud Invoice Out--------Print--------Private--------e-invoice OUT3.Övriga Tjänster--------Order--------Archive--------Fakturahantering/Attestflöde

När ni ansluter ert företag till Scancloud, har ni allt som behövs för att ta emot fakturor oavsett hur er leverantör vill skicka dem. Pappersfakturor, PDF fakturor och E-fakturor såsom EDI och XML. De data ni vill få ut till ert fakturahanteringssystem, eller affärssystem läser vi ut 100% korrekt och verifierat, i den helautomatiska processen utan att ni behöver lägga någon tid i den.

Våra system och våra medarbetare arbetar aktivt med att minska flödena av papper och PDF-fakturor, till förmån för riktiga e-fakturor.  Ofta har vi förflyttat ca 50% av fakturorna till elektroniska format inom 4 månader vid en uppstart. Eftersom tiden som läggs på en pappersfaktura är större än en PDF-faktura, som i sin tur tar mer tid än en e-faktura tar vi betalt för det faktiska flödet av fakturatyper som kommer in till dig. Det gör att tjänsten hela tiden kommer att kosta mindre och mindre, ju mer elektroniska fakturor vi kan hjälpa dig att få. Vi hanterar kunder i samtliga volymintervaller.

Kontakta oss idag om Scancloud Invoice IN så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera leverantörs-fakturahanteringen i Ert företag. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Vi tror att alla så småningom vill skicka och ta emot fakturorna elektroniskt. Men tills detta verkligen fungerar fullt ut kommer många att behöva fortsätta skicka pappersfakturor under en tid.

Vill du börja skanna och fundera på e-fakturan lite senare, prova Scancloud Scan och starta redan i morgon! Vi kan skanna era fakturor hos oss, med er fakturaadress ställd till vårt eget postnummer, eller så väljer ni att skanna fakturorna själva, hos er eller i era filialer. Oavsett hur fakturorna skannas, går de till oss för tolkning av fälten ni vill få lästa på fakturorna. Denna process sker helt automatiskt och fakturorna landar 100% riktigt tolkade, verifierade och eventuellt rättade i ert fakturahanterings- eller affärssystem.

Vi gör kontinuerligt mätning av hur resultaten av tolkningarna går, Vi har i medeltal ett dokumenterat fel av 10.000 lästa fakturor (ett fel = ett av fälten i de 9-12 fält som vi läser per faktura). Denna siffra är vi stolt över! Jämför gärna med vilken aktör som helst på marknaden. Kvalitet är aldrig något vi tummar på.

Har ni behov att radtolka era order eller varufakturor kan vi helautomatiskt utföra det också i Scancloud. Det innebär en enorm tidsbesparing för våra kunder som jobbar med inköpsorderkopplingar till sina fakturahanteringssystem.

Skannar ni redan fakturor och använder en programlicens för tolkning och verifiering från någon annan leverantör. Hör av dig till oss, vi vill visa hur ni kan tids- och kostnadseffektivisera den investeringen genom Scancloud.

Kontakta oss idag om Scancloud Scan så berättar vi mer. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Vi vet att du kan behöva hjälp att aktivera dina leverantörer ibland! Vi jobbar efter devisen ”Så lite papper som möjligt”.  I vår relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat. Vi kan genom detta ”telefonregister” aktivera inkommande och utgående fakturaflöde automatiskt. 

Om ni skickar en faktura till oss tittar vi först om den kan skickas alternativt tas emot som e-faktura. Kan den inte det kollar systemet om ni vill att den då går som en PDF-faktura eller tas emot som sådan. Hittar systemet ingenting av ovanstående format eller relation, kommer den att sändas som en brevfaktura i det format och med det utseende ni föredrar alternativt fortsätta att skannas om det är en leverantörsfaktura. Nästa gång ni sänder en faktura kommer samma procedur att upprepas för att finna billigare, mer elektroniska vägar att skicka Just Er faktura på.

Kontakta oss idag om Scancloud Supplier Activation så berättar vi mer om hur vi kan spara pengar i Er befintliga fakturaprocess. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka
Har ni behov att radtolka era order eller varufakturor kan vi helautomatiskt utföra det i Scancloud Connect. Det innebär en enorm tidsbesparing för våra kunder som jobbar med inköpsorderkopplingar till sina fakturahanteringssystem.

När man köper licenser av andra system för att utföra egen radtolkning, måste man inte bara lägga ner massor med egen tid i tolk/verifierings processen. Man måste ofta också köpa radtolkningslicenser för hela sin fakturavolym, även om order/varufakturorna bara står för en del av hela fakturaflödet.
Med Scancloud Connect betalar man bara för sin faktiska förbrukning, ingenting annat. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera er befintliga process, eller komma igång med helt ny effektiv radtolkning.

Kontakta oss idag om Scancloud Line Item så berättar vi mer om hur vi kan spara pengar i Er befintliga fakturaprocess. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Vår tjänst Scancloud Public vänder sig till offentlig sektor och större bolag som redan har gjort en upphandling för skanning/tolkning av fakturor. Vår erfarenhet visar att vi ofta kan reducera kostnaderna med mellan 20-50% i dessa befintliga processer beroende på hur upphandlingarna gjorts.

Med Scancloud Public går vi in i de befintliga, pågående fakturaflödena och letar efter avsändare som kan skicka fakturorna till kunden i alternativa format till papper. Vårt system har en smart funktion vi kallar Scancloud relation, som aktivt letar bland alla avsändare av e-fakturor om er leverantör kan skicka sin faktura i första hand som en e-faktura, och i andra hand som PDF. Oavsett vilket format vi hittar innebär det att ni slipper tid/kostnad för postöppning och skanning av fakturorna, så redan där kan vi konstatera tid och penning besparing.

Med Scancloud Public kan ni ta emot fakturor i det elektroniska format era leverantörer vill eller kan skicka dem i. Vi hanterar samtliga på marknaden förekommande e-faktura-format XML eller EDIfact-fakturor. Ett vanligt scenario när vi utför den första ”relationssökningen är att vi hittar mellan 15-25% av leverantörerna som direkt kan börja skicka e-faktura, när vi sedan kollar PDF-avsändarna brukar resultatet landa på totalt mellan 35-55% . Ju längre vi håller på med avsökningen, ju fler leverantörer hittar vi som kan byta från papper. Denna relationssökning kan vi förutsättningslöst utföra inför en start för att kunna ge ett estimat på hur mycket ni kan spara med Scancloud Public. Observera att denna tjänst inte kostar er något, den bara sparar pengar i den befintliga hanteringen.

Kontakta oss idag om Scancloud Public så berättar vi mer. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Skicka fakturor till alla era kunder oavsett format! Att kundfaktureringen är en av livsnerverna i varje företag vet vi. Det ska fungera snabbt, enkelt och framför allt korrekt.

Men att skicka fakturorna från företaget sker ofta på ett traditionellt sätt, oftast som brevfakturor, Detta är en tidsödande och kostsam process när man räknar ihop all tid man lägger på den. Dessutom är det dåligt för miljön. Fler och fler av kunderna vill dessutom börja att ta emot sina fakturor i andra format. Att börja skicka fakturor i vilket format er kund än vill ha den i är enkelt. Det tar 1 timme så är ni igång och kan börja fakturera helt elektroniskt.

Med Scancloud Invoice Out erbjuder vi en komplett tjänst för hantering av utgående fakturor. Utskrift, kuvertering och distribution av pappersfakturor via post, sändning av PDF-fakturor samt konvertering till samtliga på marknaden förekommande  fakturaformat. Det innebär ett fullt automatiserat flöde från ert affärssystem hela vägen till er kund. I det webbaserade verktyget bestämmer ni enkelt vilka av era kunder som ska ha Print, PDF eller e-faktura, och i vilket format de vill ha  den. Dessutom kontrollerar systemet själv, genom våra samkörningsavtal med mottagare, om er kund kan ta emot er faktura som en e-faktura i något format. Om de kan det, och ni godkänner detta, kommer fakturan till er kund som de vill ha den i rätt e-fakturaformat nästa gång.

Allt fullt automatiserat vilket ger er en billig, snabb och säker tjänst. Hela tjänsten fungerar helt oberoende av vilket affärssystem ni har. Scancloud Invoice Out gör att mottagaren får er faktura i det format de vill ha den, och dessutom så billigt som möjligt för er. Papper , PDF eller som en e – faktura. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Även om e-fakturor blir mer och mer vanliga, så finns det många företag som fortfarande bara kan ta emot pappersfakturor. Detta är det format vi tillämpar endast när era mottagare inte kan ta emot fakturorna i något annat format.

En egen separat hantering av pappersfakturor gör att dina faktureringsrutiner blir krångligare och dyrare. Printtjänsten är en kuverteringstjänst som innebär att ni kan skicka alla fakturor på ett och samma sätt och vi kuverterar och postar varje faktura som vi inte kan skicka elektroniskt. Printtjänsten själv sänker direkt kostnaderna för din fakturering med 30-50%. Genom att du skickar alla fakturor till oss elektroniskt, så ser vi dessutom till att de automatiskt levereras på billigast möjliga sätt. Du väljer a-post eller ekonomibrev, Färgfaktura eller svart-vit.

Naturligtvis har dina fakturor er originallayout. Skulle er fakturalayout mot förmodan inte passa i våra kuvert hjälper vi dig med justeringar. Skulle ni behöva bifoga dokument till fakturan kan vi ”karantänställa” fakturan under en tid som ni själva bestämmer för att i vårt webbaserade verktyg addera bilagor, antingen till specifika fakturor, eller till delar eller samtliga av dem. Vi skriver ut fakturor med lokalt porto i alla Nordiska länder om era kunder finns utomlands. Den enda skillnaden mot att skicka själv är tiden ni sparar och priset som är lägre.

Kontakta oss idag om Scancloud Print så berättar vi mer. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka
Som ett komplement till Scancloud Invoice OUT kan vi levererar fakturor från ditt företag som e-fakturor till dina privatkunders internetbank. Tjänsten kallar vi Scancloud Private. Lösningen är kostnadseffektiv, enkel, flexibel och dynamisk med möjlighet till specialanpassningar.
  • fakturan distribueras snabbt och säkert till internetbanken
  • papper, kuvert och porto sparas, både ekonomiskt och miljövänligt
  • Alla detaljer som OCR-nummer, belopp och förfallodatum är redan ifyllt. Mottagaren får en enklare vardag.

De privatkunder som inte vill, eller kan ta emot fakturan i internetbanken får istället en Pappersfaktura via vår printtjänst.

Kontakta oss idag om Scancloud Private så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera kundfaktureringen i Ert företag. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Har ni fått brev om krav från Era kunder om att de vill att ni börjar skicka e-faktura till dem?

Detta är tjänsten ni behöver för att tillgodose deras krav. Med e-Invoice Out erbjuder vi en komplett tjänstehantering för Er sändning av samtliga på marknaden förekommande  e-fakturaformat. Det spelar ingen roll vilket e-fakturaformat, (EDIfact eller XML) er kund vill att ni skickar fakturan i, Scancloud omvandlar fakturorna till rätt format automatiskt. Det spelar heller ingen roll från vilket affärssystem eller fakturasystem ni skickar ut era fakturor ifrån. Tjänsten e-invoice OUT startar vi upp blixtsnabbt, och ni behöver inte knappa in era kundfakturor i någon tidsödande fakturaportal. Vill ni fortsätta skicka alla andra fakturor själv, så kan ni göra det.

 

Kontakta oss idag om Scancloud e-invoice så berättar vi mer. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka
Här har vi samlat alla våra övriga tjänster utöver våra paketerade tjänster för inkommande och utgående fakturor. Här hittar du tjänstepaketen för elektroniska order,  arkivering, fakturahantering och speciallösningar för ekonommisystem.
Kontakta oss idag om  så berättar vi mer om hur vi kan kan hjälpa dig ytterligare. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Med Scanclouds elektroniska orderhantering kan eratt orderflöde automatiseras och förbättras. Ordermeddelandena skickas till Era mottagare via våra samkörningspartners i det format mottagaren vill ha det. En automatiserad orderhantering minimerar riskerna för eventuella fel som kan uppstå om det sköts för hand idag. Dessutom får mottagaren ordern i rätt format direkt och i tid. 

Vi tror att alla så småningom vill skicka och ta emot ordermeddelanden elektroniskt. Det spelar ingen roll om Er motpart skickar order i något speciellt format. Vi hanterar alla format på ETT sätt. Det spelar heller ingen roll om det finns ett order eller inköpssystem som kommunicerar. Köparen lägger sin order som alltid i sitt inköpssystem och skickar den till leverantören via Scancloud Connect.

Scancloud Connect skickar automatiskt en elektronisk order i rätt format till leverantören. Leverantören bekräftar ordern och skickar sedan leveransbesked i sitt ordersystem. Ordermeddelanden skickas till köparen via Scancloud Connect som skickar dem vidare till köparen i rätt format.

Kontakta oss idag om Scancloud Orderså berättar vi mer om hur vi kan effektivisera orderhanteringen i Ert företag. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka

Ordning och reda bland dokumenten! Aldrig mer ett dokument som ”kommit bort”! Med web-baserat dokumentarkiv når ni Era väsentliga dokument var ni vill och när ni vill.

Ökande informations- och dokumentflöden är en genomgående trend inom praktiskt taget alla branscher och verksamheter. Med detta följer även ett ökande behov att kunna lagra dokument och information på ett enkelt och strukturerat sätt.

Scancloud Archive – ger Er en enhetlig webbaserad plattform för lagring och återsökning av digitala dokument och filer. Scancloud Archive är en webb baserad plattform där Ni själv väljer hur strukturen för Ert digitala arkiv ska se ut. Det är era behov för strukturerad lagring och återsökning som styr. Ni kan naturligtvis sätta påminnelser via mail på era viktiga tidsrelaterade dokument. Systemet hanterar även versionshantering när ni t.ex. behöver gå tillbaka till ett tidigare avtal.

Dokumenten kan utgöras av en mängd olika tekniska format:

• Pappersunderlag vilka digitaliseras genom skanning.
• Office-fomat (excel, word)
• PDF/PDF-a filer
• Bitmapformat (BMP, GIF, JPG, PNG etc)
• Media format (MP3, MPG)

Grundläggande är att alla format som din webbläsare kan presentera/ associera också kan lagras i arkivet.

Naturligtvis har Scancloud Archive inbyggda kopplingar både mot Scancloud Connect för utgående fakturor vilket gör att även Era utgående kundfakturor enkelt kan göras sökbara för behöriga användare utan att behöva ge dem tillgång till ert Affärssystem. Kontakta oss idag för att diskutera Scancloud Archive. Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka
EFH – Elektronisk fakturahantering
Manuell handläggning av leverantörsfakturor innefattar oftast granskning, stansning av fakturauppgifter, kontering och attest samt i vissa fall kopiering av underlag samt slutligen arkivering. Denna manuella hantering tar mycket tid och är oftast kostsamt för företaget. Vid utredningar från bl.a. FAR (föreningen auktoriserade revisorer) har det konstaterats att kostnaden för att handlägga en leverantörsfaktura i en manuell process kan variera mellan 150 till 400 kronor beroende på företagets arbetssätt och geografiska spridning.

Genom att automatisera flödet med hjälp av ett fakturahanteringssystem kan ni kraftigt reducera kostnaderna för hanteringen av leverantörsfakturor. Med ett sk. EFH-system hanteras leverantörsfakturorna helt digitalt och automatiserar stora delar av Ert flöde och därmed effektiviseras handläggningen. Oftast reduceras kostnaden för fakturahanteringen med 30–50 procent. När Scancloud Invoice IN kopplas på dessa system reduceras denna hanteringstid ännu mer.
ROI (return of investment) ligger ofta på 6-8 månader vid köp av ett EFH-system, men eftersom du sparar mer och mer ju mer systemet lär sig, så väljer de flesta kunderna att hyra systemet och köra det som en sk. SaaS (software as a service) eller ”molntjänst” och därmed slipper man  hela investeringen, och istället ser besparingen komma från dag ett.

Scancloud säljer inte EFH-system, däremot levererar vi våra tjänster till samtliga ledande EFH-leverantörer och har lång erfarenhet av dessa. Vi hjälper Er därför mer än gärna utifrån ERA förutsättningar att rådge, vilket system som är bäst att använda beroende på er Bransch, ert affärssystem och utifrån hur ni vill jobba. När det gäller att få ut mest effekt av ett EFH-system är varje företag unikt.

Kontakta oss på kontaktformuläret nedan eller ring oss på telefon 08-232317.

Jag vill veta mer

Skicka