Logga inSupport

Hantera Order

Vi tror att alla så småningom vill skicka och ta emot ordermeddelanden elektroniskt. Det spelar ingen roll om Er motpart skickar order i något speciellt format. Vi hanterar alla format på ETT sätt. Det spelar heller ingen roll om det finns ett order eller inköpssystem som kommunicerar. Köparen lägger sin order som alltid i sitt inköpssystem och skickar den till leverantören via Scancloud Connect.

Köparen arbetar i sitt vanliga order/beställningssystem där en elektronisk order skapas. Ordern skickas till Scancloud, som  automatiskt omvandlar formaten, och skickar en elektronisk order i rätt format till leverantörens ordersystem. Leverantören bekräftar eller avvisar orden och skickar sedan orderrespons/leveransbesked från sitt mottagande ordersystem. Ordermeddelanden skickas till köparen via Scancloud som omvandlar formaten, och skickar dem vidare till köparen återigen i rätt format. När varorna levererats följs leveransen upp med en e-faktura till köparen.
Scancloud e-order