Logga inSupport

Ta Emot FakturorSkicka FakturorHantera OrderAktivering och Bearbetning

Med Scancloud Connect´s tjänst för inkommande leverantörsfakturor behöver ni EN koppling till Scancloud, för att ta emot fakturor i samtliga förekommande format från alla era leverantörer. Efterom inte alla klarar att skicka  e-faktura än, har vi byggt in en helautomatisk tjänst för tolkning av pappersfakturor och Pdf-Fakturor.

Skanning
Vi tror att alla så småningom vill skicka och ta emot fakturorna elektroniskt. Men tills detta verkligen fungerar fullt ut kommer många att behöva fortsätta skicka pappersfakturor under en tid. Vi kan skanna era fakturor hos oss, med er fakturaadress ställd till vårt eget postnummer, eller så väljer ni att skanna fakturorna själva, hos er eller i era filialer.

Läs Mer

Pdf-Faktura
När ni väljer Scancloud som partner för er datafångst kan ni lätt begära era fakturor i PDF-format. Antingen väljer ni att ha er egen e-mail som mottagningsadress, eller så sätter ni er fakturaadress för mailade PDF fakturor till oss. PDF fakturor är inte riktiga e-fakturor utan behöver tolkas av oss innan de kommer in i ert fakturahanterings system. Har ni behov att radtolka era order eller varufakturor kan vi helautomatiskt utföra detta i Scancloud.  

Läs Mer

e-Faktura
Det Inkommande e-fakturaflödet till Ert företag kan hanteras av oss. Det spelar ingen roll om Er leverantör skickar fakturor i något speciellt EDI format, en vanlig Svefaktura, som PDF eller på vanligt papper. Vi hanterar alla på ETT sätt. Naturligtvis automattolkar vi och verifierar riktigheten i tolkningen innan fakturorna skickas till Ert administativa system eller till ett attestflödessystem.

Läs Mer

Med Scancloud´s tjänst för utgående kundfakturor behöver ni EN koppling till Scancloud, för att nå samtliga kunder. Eftersom inte alla klarar att ta emot e-faktura än, har vi byggt in en helautomatisk printtjänst för pappersfakturor och Pdf-Fakturor. Ni fakturerar i affärssystemet och trycker på ”Enter”, sen skickas fakturorna genom Scancloud i det format Era kunder föredrar att ta emot dem i. Ni sparar 100% av tiden för fakturahanteringen.

Print&Kuvertering
Även om e-fakturor blir mer och mer vanliga, så finns det många företag som fortfarande bara kan ta emot pappersfakturor. Printtjänsten är en kuverteringstjänst som innebär att ni kan skicka alla fakturor på ett och samma sätt och vi kuverterar och postar varje faktura som vi inte kan skicka elektroniskt. Printtjänsten själv sänker direkt kostnaderna för din fakturering med 30-50%. Den enda skillnaden mot att skicka själv är tiden ni sparar och priset som är lägre.

Läs Mer

Pdf-Faktura
När vi hanterar er PDF-faktura gör vi det antingen för att kunderna inte KAN ta emot riktig e-faktura, eller för att parterna kommit överens om att detta format skall användas. Även i denna tjänst kan vår ”karantän” användas för att bifoga filer till fakturan efter att den skrivits ut. Ni får statistik över användandet och vi arkiverar din PDF faktura som får ett löpnummer hos oss.

Läs Mer

e-Faktura Företag/Privat
Vi växlar det e-faktura format ni levererar till oss i vår fakturaväxel (VAN-Tjänst) och förmedlar dokumenten till era kunder i det format de föredrar.  Detta är möjligt utan att ni förändrar någonting i Er fakturaprocess eller infrastruktur. För att ni ska nå så många mottagare av e-faktura som möjligt har vi samkörningsavtal med de Nordiska operatörerna. Om Ni önskar kan vi även hantera Utgående faktura till Privatkunder och internetbanken.

Läs Mer

Med Scanclouds elektroniska orderhantering kan ert orderflöde automatiseras och förbättras. Ordermeddelandena skickas till Era mottagare via våra samkörningspartners i det format mottagaren vill ha det. En automatiserad orderhantering minimerar riskerna för eventuella fel som kan uppstå om det sköts för hand idag. Dessutom får mottagaren ordern i rätt format direkt och i tid. 

Elektroniska Order
Fler och fler ställer krav på att man i sina affärsrelationer skall kunna skicka och ta emot ordermeddelanden elektroniskt. Det spelar ingen roll om ni, eller er motpart skickar, eller tar emot order i något speciellt format. Vi hanterar alla format på ETT sätt. Det spelar heller ingen roll om det finns ett order eller inköpssystem som kommunicerar. Köparen lägger sin order som alltid i sitt inköpssystem och skickar den till leverantören via Scancloud Connect.

Läs Mer

Inget införande av elektroniska fakturor till företaget blir framgångsrikt om man inte har med sig sina leverantörer.
För att maximera förutsättningarna för detta har vi skapat ett helt koncept för våra kunder att använda och för att bearbeta leverantörerna med. Resultatet ska bli att skapa de bästa förutsättningarna för ert lyckade införande, av så stor del elektroniska fakturor som möjligt.

Aktivering
Vi jobbar efter devisen ”Så lite papper som möjligt”.  I vår relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat. Vi kan genom detta ”telefonregister” aktivera inkommande och utgående fakturaflöde automatiskt. 

Om ni skickar en faktura till oss tittar vi först om den kan skickas alternativt tas emot som e-faktura. Kan den inte det kollar systemet om ni vill att den då går som en PDF-faktura eller tas emot som sådan. Hittar systemet ingenting av ovanstående format eller relation, kommer den att sändas som en brevfaktura i det format och med det utseende ni föredrar alternativt fortsätta att skannas om det är en leverantörsfaktura. Nästa gång ni sänder en faktura kommer samma procedur att upprepas för att finna billigare, mer elektroniska vägar att skicka Just Er faktura på.

Läs Mer

Bearbetning
Målsättningen med vår leverantörsbearbetningslösning är att tillsammans med vår kund, så snabbt och enkelt som möjligt, nå ut till respektive leverantör och kolla av möjligheterna för hur de KAN skicka redan idag. Har de redan en lösning för att kunna sända e-faktura i någon form så är det jättebra, då används den.

Har leverantören ingen möjlighet att skicka e-faktura, så kanske de åtminstone kan skicka en PDF, det är också bra eftersom vi med automatik tolkar den i vår tjänst Scancloud. Kan de inte varken det ena eller det andra så kan vi hjälpa dem igång. Igångsättningen för leverantören är gratis, och tar Ca 20 minuter. De kan sen börja skicka till dig, och alla andra för den delen.  

Läs Mer